Погода Киев
EUR 31.73 USD 27.77
Главная / Бизнес и финансы / Банки и финансы / Повідомлення про реалізацію переважного права акціонерами ПАТ АКБ "Львів"

Повідомлення про реалізацію переважного права акціонерами ПАТ АКБ "Львів"

Повідомляємо, що 29 березня 2013 року відбулися Загальні збори акціонерів ПАТ АКБ „Львів", на яких було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (протокол Загальних зборів б/н від 29.03.2013 р.).Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк „Львів". Юридична адреса банку: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1. Телефон (032) 245-64-53, тел/факс 245-64-83.Розмір зареєстрованого статутного капіталу станом на 29 березня 2013 року становить 237 905 338,00 (Двісті тридцять сім мільйонів дев'ятсот п'ять тисяч триста тридцять вісім) грн. 00 коп.Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип - 75 000 000 (Сімдесят п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій, номінальна вартість - 00 (Нуль) грн. 10 коп. Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення становить 7 500 000,00 (Сім мільйонів п'ятсот тисяч) грн. 00 коп.